My team

Đội ngũ của Hai Tấn hiện có hơn 50 cán bộ quản lí, kĩ sư, công nhân và lao động phổ thông làm việc toàn thời gian.

Team Băng tải Hai Tấn đang được vận hành bởi đội ngũ sau

Giám Đốc : Trần Đăng Khuê

Chức năng : Quản lí điều hành.

Email : [email protected]

Điện thoại : 0938 316 315

R&D : Nguyễn Chinh Duy

Chức năng : Nghiên cứu, thiết kế sản phẩm mới.

TP. Kĩ Thuật : Thái Hoàng Hòa

Chức năng : Quản lí sản xuất, thiết kế.

TP. Kinh doanh : Trần Thị Thanh Bình

Chức năng : Quản lí Kinh doanh, chăm sóc khách hàng