Tay robot

Tay robot của Hai Tấn chuyên trong lĩnh vực nâng vận. Các ứng dụng cụ thể như robot gắp hàng, robot vận chuyển trung gian … Hai Tấn không cung cấp robot hàn.

Tay robot được chọn dựa trên yêu cầu của khách hàng. Thông thường, các tay của ABB, Kuka …. hay được sử dụng.

Khâu thiết kế tay gắp, đồ gá và lập trình được các kỹ sư của Hai Tấn thực hiện. Do đó, vấn đề bảo trì, bảo hành được chúng tôi hỗ trợ rất tốt ở trên toàn quốc.

Ngoài năng lực sản xuất, thiết kế trong nước, chúng tôi còn liên kết với các nhà sản xuất lớn của Thái Lan như CES, PS ….. Trong các yêu cầu đặc biệt hoặc những công trình lớn, chúng tôi có sự hợp tác với những đơn vị dày dặn kinh nghiệm này. Do đó, Hai Tấn tự tin đáp ứng đủ năng lượng cho các dự án lớn quy mô công nghiệp.

Tay robot dạng hút chân không

Tay robot của ABB, Yaskawa
Hút sản phẩm dạng tấm

Xem thêm

Tay gắp robot

Tay robot của ABB hoặc Kuka
Chuyên gắp hàng hóa dạng bao

Xem thêm